Halden skal bli en (enda) bedre by å leve i. For alle. 

Mål for perioden 2019 - 2023:​

Halden Venstre jobber kontinuerlig for å sikre åpenhet og ryddighet i politiske prosesser, noe som er en forutsetning for et levende demokrati. 

 

Det politiske arbeidet skal i størst mulig grad foregå i det offentlige rommet slik at innbyggerne kan følge med. Et tiltak Halden Venstre vil innføre er å opprette et borgerinitiativ hvor innbyggerne kan få saker med tilstrekkelig oppslutning behandlet i kommunestyret.

 

Helse er så mangt. Psykisk helse omfattes også av begrepet. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at hver fjerde student sliter psykisk. UngData viser at to av tre jenter og hver tredje gutt opplever stress i forbindelse med skolen. Det er viktig at alle innbyggere, særlig unge, har et lavterskeltilbud å gå til for å ha noen å snakke med. 

Det viktigste arbeidet for å lukke helsegapet er forebygging. Forebyggende tiltak lønner seg på sikt så derfor vil Halden ha økt fokus på og mer ressurser til dette.

Større klasser og færre lærere er et resultat av innsparinger de siste årene, noe som går på bekostning av individuell tilpasning av undervisningen og de praktiske fagene som kunst og håndverk, musikk og matlaging. Dette er spesielt uheldig i Halden som har mange elever som trenger ekstra oppfølging, og hvor ekstra og tidlig forebyggende innsats må til for å snu trenden Halden sliter med, hvor forskjeller og ulikhet går i arv. Samtidig er Halden en kommune hvor videregående har gode gjennomføringstall, og hvor det finnes et bredt tilbud av fagspesialiseringer.

Halden Venstre ønsker en prioritering og styrking av kommunens arbeid på området med særlig fokus på biblioteket, kulturskolen, Frivilligsentralen og utvikling av Fredriksten festning som kulturminne og kulturarena. Kulturkontoret må styrkes i perioden for å kunne jobbe mer systematisk med utvikling av kulturnæringene og for å hente inn eksterne midler til idrettsanlegg, kulturbygg og arenautvikling.

Halden Venstre vil at kommunen skal prioritere den uorganiserte idretten, små idretter og friluftslivet i kommende periode. Den organiserte aktiviteten er viktig, men også ressurssterk.

Det er viktig at kommunen tar vare på naturen og miljøet i arbeidet med å legge til rette for økt økonomisk aktivitet og skape flere arbeidsplasser. Natur og miljøvern skal ikke stå i veien for utvikling, men kommunen må være smart i rollen som planmyndighet. Når ny utvikling kommer i konflikt med vern er det viktig at kommunen gir seg tid til å finne gode kompromisser og velger det som er best på lang sikt.

Halden kommune er en del av verden. Byen skal bidra til å nå målene i Parisavtalen.

Les hele programmet: 

Bli med i enda en e-post-liste:
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Snapchat Icon
instagram & twitter
@anneheba

© 2023 by Arianna Castillo​. Proudly created with Wix.com