Vindmøller. Er du trigga enda?

Oppdatert: 25. april 2019

* Forbehold: dette skriver jeg kun på vegne av meg selv.

Tydeligvis veldig mye.

Rapporten til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker ut Halden-marka i Høiås, som en god plassering for vindpark, sammen med 12 andre områder i Norge.


Og vi har kastet oss på diskusjonen. I mitt eget parti har medlemmer i vår interne facebookgruppe snakket om naturødeleggelse hele forrige uke fordi vindmøller var fotografert på vei til Troms.


Dette er helt klart en spesiell diskusjon, og jeg kommer nok til å tråkke på en del tær (noe jeg antakeligvis alt har gjort med åpningen på dette innlegget). Jeg er altså fortsatt plassert på siden som er for vindmøller - etter å ha prøvd å sette meg litt inn i diskusjonen.


Denne diskusjonen har frustrert meg. Det er en viss dobbeltmoral i naturvernforkjempernes leir: på den ene siden anerkjenner alle vi behovet for mer klimavennlig energi - på den andre: ønsker vi ikke akkurat denne klimavennlige energien, akkurat her.

Det passer aldri her.

Det passer ikke i Troms.

Det passer ikke i Aremark.


Vindmøller jages fra skanse til skanse. Til og med helt til Høyesterett - og flere saker kan det bli, slik det ser ut.


Mens resten av oss sitter i stille i båten og klager over at norske utslipp økes, at vi må finne nye løsninger og FNs klimapanel sier vi må endre oss drastisk for å ha sjans til nå målene om 2- eller 1,5-gradersmålet. Men snakk om å imøtekomme disse kravene? Neida, det vil vi ikke.


Vindmøller passe et sted.


Vi har ikke lenger luksusen eller tiden til at vi kan vente på at offshore-vindmøllene kommer på plass. Jeg syns det er for sent å skulle kunne sitte på vår høye hest og velge og vrake hvilke klimavennlige industrier vi ønsker. Vi har en forpliktelse til å velge de som passer og som er gode nok.


Norge har en forpliktelse som et olje- og gassressursland å begynne å endre sine energikilder. Det er bra at offshore-vindmøller er mer effektive, og det er ikke sikkert det er lønnsomt å bygge vindmøller i hele landet, men vi må handle nå. Vi er ikke akkurat i overhengende fare for å produsere for mye grønn energi.


Alle vil ha klimavennlig energi, men ingen vil ha klimavennlig energi akkurat her.

Vi må være villige til å ofre noen bekvemmeligheter for å redde kloden. Noen må ta mot vindmøllene.


Samtidig, så skal jeg være såpass ålreit å anerkjenne at jeg skjønner folk ikke vil bo rett ved konstant lydforensing. Jeg mener det må være mulig å plassere parkene langt nok unna til at ikke folk konstant hører susing høyt.


Men vi må kunne gå på tur uten å bli sinte fordi vi hører vindmøller. Vi må kunne plassere vindmøllene slik at vi forhindrer fugledød, og at dyrene i naturen ikke forsvinner.


Halden har ikke rein. Høiås-marka hadde vært et fint sted å plassere vindmøller på.


Selvsagt er dette to gode hensyn mot hverandre. Som Marie Simonsen sa: hvor mye natur skal vi ødelegge for klima? At nettopp disse hensynene står mot hverandre virker rart.


Tverrfaglig forskning viser at vi i stor grad støtter vindmøller. Men ikke dersom de er plassert der vi bor. Det kalles NIMBY-syndromer (Not in my backyard-syndromet). Her er et lite utklipp fra "Energy Education" - et oppslagsverk om energi fra professorer ved University of Calgary (CA):

Wind power enjoys 85% national support in Canada overall[8], but wind turbine development is often unpopular with locals. Research has shown that NIMBY attitudes are primarily present during the planning stages of a project. In a 1994 survey, only 40% of UK residents near proposed wind farm sites supported the projects themselves, although 70% supported wind power development in general. The projects gained greater acceptance after they were completed, however, with 66% of residents showing support in a post-development survey[9]. (link til siden her)

Pro vindmøller:

  • Om du har eiendomsskatt - tjener kommunen mye på grunnen vindmøllene står på.

  • Vindmøllene er fornybar, klimavennlig energi.

  • Vindmøller skaper arbeidsplasser og mulighet for lokale tilbydere til å være med på prosjektet.

  • I følge Drawdown er vindmøller på land en av de aller mest klimaeffektive energiløsningene.

Det var min utagering om vindkraft.Hva mener dere om vindkraft? Legg gjerne igjen en kommentar, så skal jeg love å ikke være så bastant som jeg er i dette innlegget. :-)

25 visninger

Siste innlegg

Se alle
Bli med i enda en e-post-liste:
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Snapchat Icon
instagram & twitter
@anneheba

© 2023 by Arianna Castillo​. Proudly created with Wix.com