"Må jeg stemme i fylkesvalget også?"

Kort svar:

Ja!


Langt svar:

Du må selvsagt ingenting. Alt er frivillig, men så lenge vi har en fylkeskommune som bestemmer en del, så burde du i alle fall vurdere å slenge en stemme for det samme (eller et annet parti) til fylkestingsvalget.


For hva har noen sinne fylkeskommunen gjort for oss??

Du skulle ikke tro det, men fylkeskommunen styrer med en del viktige ting. Det er ikke sånn at du har et forhold til fylkeskommunen i like stor grad, som du kanskje har til hva som skjer på Stortinget eller i kommunen, lokalt. Men den betyr noe.


Fylkeskommunen er ansvarlig for:

- videregående skole; opprettelse av nye studielinjer, overganger mellom vgs-linjer, hvor de ulike linjene skal være hen i fylket, skolevalg - fritt eller ikke. I Østfold har vi også et mobbeombud, som følger opp mobbing på skolene.

- kulturinstitusjoner og støtte til dem

- veier

- kraftproduksjon

- fagskoler

- miljøforvaltning, inkludert ressurser i havet og uttak av disse

- kollektivtransport

- tannhelse

- fagskoler

- støtte til ulike prosjekter lokalt, som svømmehallen i Halden

- ferjenett

- offentlige anskaffelser, retningslinjer (også statlig)

- ungdomsrepresentasjon via ungdomsråd

- ikke minst: svarer på høringer på vegne av fylket til Stortinget


Les mer om fylkets oppgaver på: https://snl.no/fylkeskommune.


Hvordan stemmer jeg til fylkestinget også, da?

Det er to skjema du skal fylle ut. En rød/rosa, det er kommunevalget. Og en blå, den er for fylkestinget. De skal brettes hver for seg og slippes oppi stemmeurnen, hver for seg.

8 visninger

Siste innlegg

Se alle
Bli med i enda en e-post-liste:
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Snapchat Icon
instagram & twitter
@anneheba

© 2023 by Arianna Castillo​. Proudly created with Wix.com