Ha valgvett - stem, så ikke sofapartiet og de suksessfulle vinner. Eller: jeg sjekker privelegier.

Oppdatert: 8. aug. 2019

57 %


Det er prosenten haldensere som stemte ved siste lokalvalg.


Det å møte opp på valglokalet for å avgi stemme virker kanskje ikke særlig vanskelig. Uten tvil, vet også de som ikke møter opp, at det er noe man burde gjøre. Likevel, valgte så mye som 43 % - nesten halvparten av beboerne i Halden (!) - å ikke møte opp. Trenden er omtrent lik ellers i landet.


Demokratiet tilhører alle, det er ikke sånn i praksis.


Det er farlig fordi demokratiet kun er et konsept vi har så lenge det blir brukt og er aktivt. Men vi i Norge har det ganske fint, sammenliknet med land som USA hvor debatter er polarisert og det blir vanskeligere og vanskeligere å avgi sin stemme - i tillegg fratas mange stemmeretten om de blir fengslet. Og gjett a - gjett hvem som sitter i fengsel i USA.


Okei, la oss ta to skritt tilbake.Hvorfor stemmer ikke flere?

Både SSB (Statistisk sentralbyrå) og Institutt for samfunnsforskning undersøker nøye valgoppslutning. Det er klart at de mellom 20 og 30 stemmer i minst grad (LNU, Unge Stemmer 2017). Konklusjonen fra nevnte rapport er at det å stemme er et "overskuddsprosjekt" for de etablerte. Den frykter også at en gruppe mennesker faller utenfor demokratiet vårt; unge mannlige innvandrere med yrkesfaglig bakgrunn er de som stemmer minst.


Her er problemet, slik det virker for meg: de unge stemmer ikke. Dem med innvandrerbakgrunn stemmer ikke.


Faktisk skrev Forskning.no ved Berit Ellingsen (2009) at hele to av tre med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn lot være å stemme i lokalvalg. Dette henger sammen med at de ikke er representert på valglistene til partiene. Kjenner man ikke igjen retorikken, personene som stiller til valg eller sakene de fronter er det lett å ikke engasjere seg, tenker jeg.


SSB er enig. I sin artikkel Lav valgdeltakelse blant unge voksne, sikter de til følgende sitat fra Aardal (2002, Demokrati og valgdeltakelse – en innføring og oversikt. I: B. Aardal (Red.), Valgdeltakelse og lokaldemokrati):

«Sammenhengen er enkel og grei: jo høyere sosial status og jo bedre integrert man er i samfunnet, jo høyere er valgdeltakelsen».

Altså; er man fra et godt møbelert hjem, er sjansen for at du stemmer størst. Er du derimot kanskje førstegangsinnvandrer, sliter med å få endene til å møtes eller liknende, har du minst sjanse til å ta turen innom valglokalet. Så vokser det frem en apati blant folk, alle, uavhengig av samfunnsklasser: jeg må jo ikke stemme - det gjør ikke en forskjell i uttelling eller faktiske endringer.


De lure folka ville nå tenkt: ANNE HELENE DETTE ER VELDIG IRONISK OG VELDIG SYND OG FARLIG!!!!!!


Ja, jeg mener det. De som kanskje, mer enn noen andre, burde ha sin stemme representert i demokratiet er nettopp dem som ikke stemmer. 🤪🤪🤪🤪 Hensikten med demokratiet var nettopp å unngå at rike og allerede overlegne eliter skulle kunne bestemme alt. Det var for å sikre folkestyre.


Kan vi si at folkestyre er dårlig beskrivende ord når nesten bare halvparten av borgerne velger å stemme lokalvalg?


Mange mener lokalvalg ikke er så viktig som stortingsvalg (oppslutningen er høyere her - nærmere 70 - 80 %). Og greit, jeg skal være enig i at mange ideologiske skillelinjer er sterkere i nasjonale saker (abort, utenriksspørsmål, energi, klima etc), men lokademokratiet er også viktig. Lokaldemokrati er skoler, trygt vann (som virker vanskeligere enn man skulle tro), badesteder, plassering av boliger og butikker, eiendomsskatt (eller: den beste skatten for å utjevne forskjeller - i alle fall i Oslo), bevaring eller bygging av nye bygg (les meg oppsummere den lokale saken jeg hinter til) og så videre. Den er veier og sykehjem og vindmøller. Kutt i klimagassutslipp må skje lokalt.


Ergo, hypotese: "lokalvalg er kjedelig" er MYTH = BUSTED. Likevel, stemmer mange ikke.


Problemet her er nok noe av det som gjør at yngre stemmer - med flere unge på valglistene, stemmer yngre mer (LNU, Unge stemmer 2017). Tanken om at man føler seg representert må være viktig. Og det gjelder nok også for gruppen som LNU frykter skal bli en demokratisk utenforskapsgruppe - hvor mange somaliske snekkere er representert i norske kommuner; fylkesting eller på Stortinget?


Det er fint og flott at jeg, som er en ung kvinne som stiller til valg for Venstre. For unge kvinner er underrepresentert i politikken. Så jada, heia meg. Mange kvinner opplever hets, og mange kvinner er flinke piker - noe vi burde slutte med (men som er idé for min personlighet).

Se på meg - jeg er poster girl for ung, frisk pust!


Men jeg er jo hvit og elitistisk som faen.


Altså, misforstå meg rett. Jeg er veldig opptatt av folk. Jeg vil representere alle dem som sliter, som ikke stemmer, jeg vil høre for å lære og være en god tillitsperson for folk. Alle.


Men jeg er, statistisk sett, en representant for disse eliteklassene:

 • Jurister, advokater

 • Studenter i høyere utdanning

 • Middelklassen

 • De hvite

 • De som har hatt en god og trygg oppvekst

 • Én forelder med høyere utdanning

 • Foreldre med stabil inntekt

 • Enebarn

 • Folk med hytte

 • Folk med hunder (ja, jeg mener de er elite)

 • Folk som eier egen eiendom

 • Folk som bor i enebolig


Og sånn kan det sikkert fortsette. Ja, det var en del. Jeg har det bra.


Så ikke klapp for meg.


Få med flere i politikken. Så vi kan sikre alle at de blir representert av noen som forstår deres problemer.


Men stem likevel.

Fordi det er ikke så bra som det skulle ha vært - i alle fall i toppen av partilistene. Vi er forhåpentligvis på vei et sted hvor flere, etterhvert, vil føle tilhørighet til demokratiet. I mellomtiden må vi ta til takke med folk som meg - sorry for det!


Hvis vi ikke alle tar oss sammen, blir demokratiet kun for hvite elitefolk som har alt på stell. Og de har det jo i bunn og grunn alt ganske ålreit - de har mange andre måter de også påvirker politikerne. De møter dem på møter, i bursdager eller via twitter.


Disclaimer: dette innlegget er ikke ment for å snakke ned folk som likner på meg eller rike folk. Men for å vise at det:

 • er mer som skal til for å si at valglistene er representative rundt omkring.

 • er noen hull i demokratiet vårt.

 • DET UANSETT ER VIKTIG Å STEMME!!!!


Sosialt press funker. Tving alle vennene dine til å stemme.

20 visninger

Siste innlegg

Se alle
Bli med i enda en e-post-liste:
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Pinterest Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Snapchat Icon
instagram & twitter
@anneheba

© 2023 by Arianna Castillo​. Proudly created with Wix.com